Politica de Confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta declarație de confidențialitate cuprinde informații care au rolul de a vă înștiința asupra tipului de date colectate de la clienții/vizitatorii website-ului www.therefresh.ro și modul în care utilizăm aceste date.

Toate aceste mențiuni se aplică website-ului www.therefresh.ro, deținut de către S.C. Coffee&Beverage S.R.L.

S.C. Coffee&Beverage S.R.L. procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene și cu principiile stabilite în acest document.

Website-ul www.therefresh.ro, detinut de către S.C. Coffee&Beverage S.R.L., este în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – act legislativ obligatoriu.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea S.C. Coffee&Beverage S.R.L., care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Responsabilii(DPO – Data Protection Officers) pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate, sunt:

Piruș Florin – telefon +40 721 496 132, e-mail florin@therefresh.ro, Ghionea Ioana – telefon +40 742 151 898, e-mail ghionea.i@therefresh.ro și Mara Lucian – telefon +40 766 510 716, e-mail contact@sepiart.ro.

Aceste persoane asigură conformitatea de zi cu zi și sunt implicate în toate problemele legate de protecția datelor personale.

S.C. Coffee&Beverage S.R.L.va determina scopurile și metodele de procesare a datelor introduse și colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

1.     Principii de protecție a datelor

 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor. 

2.     Datele personale

 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 • „Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Datele personale salvate pe platforma noastră includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizată, precum:nume, prenume, data nașterii, adrese poștale, adrese de e-mail, numere de telefon, IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul clientului, parolele, indiciile – vezi la pct.3, aliniat 2.

 3.     Colectarea datelor personale

        Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

 • Numele și datele de contact (colectăm numele și prenumele dvs., data nașterii, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon IP-urile și cookie-urile transmise de broswer-ul clientului.
 • Date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.
 • Date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

4.     Scopul colectarii datelor personale

 • Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
 • Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul;
 • Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

De asemenea, S.C. Coffee&Beverage S.R.L.poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

5.     Utilizarea datelor personale

 • Vom stoca și păstra datele 6 luni de zile,pe server (în baza de date a website-ului), pentru scopurile menționateîn cadrul punctului 4.Scopul colectarii datelor personale.
 • Accesul la datele personale este strict limitat personalului S.C. Coffee&Beverage S.R.L., asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresele de e-mail: florin@therefresh.ro, ghionea.i@therefresh.ro și contact@sepiart.ro.

6.     Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale ne pot fi transmise la următoarele adrese de e-mail: florin@therefresh.ro, ghionea.i@therefresh.ro și contact@sepiart.ro.

7.     Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

 • Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
 • Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal),  vă rugăm să ne adresați o solicitare semnată și datată, la adresele de e-mail: florin@therefresh.ro, ghionea.i@therefresh.ro și contact@sepiart.ro.

8.     E-mailuri de marketing

S.C. Coffee&Beverage S.R.L.are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.

Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea „Abonează-te la buletinul nostru informativ” și/sau secțiunea „Primiți oferte speciale de la noi”, afișate la întregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum și în contul personal.

*Prin „buletinul nostru informativ” și prin „oferte speciale” se înțeleg acele comunicări de tip sms, trimise pe telefonul mobil sau notificările push care apar în browserul Chrome sau Firefox.

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare”, care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la adresele de e-mail: florin@therefresh.ro, ghionea.i@therefresh.ro și contact@sepiart.ro. Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mail-urile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră, legate de produsele și serviciile noastre.

9.     Plângeri

 • Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal, în timp util și în concordanță cu procedurile interne. 

Plângerile pot fi trimise către responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarele adrese de e-mail: florin@therefresh.ro, ghionea.i@therefresh.ro și contact@sepiart.ro.

 • În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și S.C. Coffee&Beverage S.R.L.nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare: ANSPDCP.

10.  Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul S.C. Coffee&Beverage S.R.L.

În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic, pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI, AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR, GARANTATE DE Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – act legislativ obligatoriu.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Aceasta politica se refera la cookie-urile si pagina web www.therefresh.ro, detinut și operat de S.C. Coffee&Beverage S.R.L., cu sediul social in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 18, Deva, jud. Hunedoara.

1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile www.therefresh.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor. Ex: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate, care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de pagina noastra web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului ei, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

3. Ce Cookie-uri folosim?
Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada, in parametrii Cookie-ului, sau pana sunt sterse manual de utilizator.

4. Cum sunt folosite cookie-urile de catre website?
O vizita pe website-ul www.therefresh.ro poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare

5. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

6. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

8. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general, browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.
Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies:
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie Settings in Internet Explorer 
Cookie Settings in Firefox 
Cookie Settings in Chrome 
Cookie Settings in Safari 
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

9. Link-uri utile
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies Guide 
All about Cookies 
http://www.youronlinechoices.com/ro/