About us

TheRefresh este un concept integrat de Speciality Coffee, Fresh Smoothie & Healty Shake, Tea & Coffee Shop și E-Commerce, a cărui (pro)misiune o reprezintă crearea unei sinergii complete alături de oaspeții săi. Pentru noi, aceștia sunt primordiali, îi apreciem și le suntem recunoscători,  dorindu-ne să ne adaptăm și să ne îndreptăm împreună spre o dezvoltare perpetuă din punctul de vedere al culturii de consum.

Dincolo de granițele digitalului – prin care putem lega colaborări frumoase și reciproc avantajoase, la nivel mondial, povestea noastră este prezentă, astăzi, prin locațiile TheRefresh din România:

  • Bucuresti

Șos. București-Ploiești, nr. 42-44A (incinta Restaurantului Mâncătorie)

  • Deva

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 18

Calea Zarandului, nr. 87 (incinta Shopping City)

  • Orăștie

Str. Aurel Vlaicu, nr. 9

  • Sibiu

Str. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 2

  • Timișoara

Str. Siemens, nr. 1 (incinta Continental Automotive Romania)

Ești binevenit/ă la TheRefresh – să fii tu, să te bucuri, să faci cumpărături online, să savurezi dincolo de limite!


TheRefresh is an integrated concept of Speciality Coffee, Fresh Smoothie & Healty Shake, Tea & Coffee Shop and E-Commerce, whose mission is creating a complete synergy together with it’s guests. Our guests matter the most, we appreciate them a lot and we are very grateful to have them all. Together with our guests, we want to adapt and move towards a perpetual development regarding the consumer culture. Beyond the digital borders – through which we can link beautiful and win-win worldwide collaborations, our story is present today through the next TheRefresh locations from Romania:

  • Bucharest

No. 42-44A, București-Ploiești Road (inside Mâncătorie Restaurant)

  • Deva

No. 18, 1 Decembrie 1918 Street

No. 87, Zarandului Road (inside Shopping City)

  • Orăștie

No. 9, Aurel Vlaicu Street

  • Sibiu

No. 2, Gen. Gheorghe Magheru Street

  • Timișoara

No. 1, Siemens Street (inside Continental Automotive Romania)

You’re welcome to TheRefresh – to be you, to enjoy, to shop online, to taste beyond limits!